ΜΙΛΑΝΟ 77€ (Αεροπορικά-Διαμονή) 3 ημέρες, Μάρτιο από Θεσσαλονίκη