ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 555€ (Αεροπορικά-Διαμονή) 6 ημέρες, Μάιο από Αθήνα