ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 127€ (Αεροπορικά-Διαμονή) 5 ημέρες, Νοέμβριο από Θεσσαλονίκη