ΚΑΝΚΟΥΝ 557€ (Αεροπορικά-Διαμονή) 10 ημέρες, Οκτώβριο από Αθήνα